Author = أحمد فؤاد مشهور
الآثــار الاقتصـــادية والاجتمـاعيــة للمشــروعات الـزراعيــة الصغيــرة ومصــادر تمـويلهـا فــي ريـف محــافـظـة الشــرقيــة

Volume 50, Issue 6, November and December 2023, Pages 999-1010

دعاء عزت محمد رضا; عادل عيد حسن محفوظ; أحمد فؤاد مشهور; سهام عبد المولى قنديل


أهـــم الــعوامــــل المــــؤثــــرة علـــى الاســــتثمار فــي القطــــاع الــزراعـــــــــي

Volume 49, Issue 5, September and October 2022, Pages 719-731

أماني عبد المعز; أحمد فؤاد مشهور; أنور علي لبن; محمد رمضان إسماعيل


دراسة اقتصادية لاستخدامات النواتج الثانوية لقش الأرز بمحافظة الشرقية

Volume 48, Issue 4, July and August 2021, Pages 1083-1095

أحمد خيري رجب السيد; الدسوقي عبد السلام الملاحي; أحمد فؤاد مشهور; أنور علي مرسي لبن علي مرسي لبن


دراســة اقتصادیة لأثـر السیاسة الزراعیة على محصـــول القمـح فـی مصــر

Volume 47, Issue 6, November and December 2020, Pages 1529-1533

خالد ابوهنطش; أحمد فؤاد مشهور; أنور علی لبن; أحمد فوزی حامد


الإنتـــاج والاســــتهلاک والتجــــارة الخــارجیـــة لمحصــــول القمــح فــی مصـــر

Volume 47, Issue 6, November and December 2020, Pages 1535-1544

خالد ابوهنطش; أحمد فؤاد مشهور; أنور علی لبن; أحمد فوزی حامد


دراســــــــــة اقتصــــاديــة لمحصــــول الفــــول البلـــدى فــى جمهـــوريـة مصـــر العـربيـــــة

Volume 46, Issue 6, November 2019, Pages 2081-2092

أمانى عبدالمعز عبدالمعبود; أحمد فؤاد مشهور; أنور على مرسى لبن; محمد رمضان اسماعيل


تقــــديــر المـــرونة النـــوعية لبعــــض المنتجــــات الحيـــوانية فـــــي مصـــــر

Volume 46, Issue 3, May and June 2019, Pages 909-914

داليا محمود سامي; عبدالحکيم نور الدين; أحمد مشهور; أحمد فوزی حامد


أثـــر بعـــض المتغيـــــــرات الاقتصــــــــاديــــة علـــى العمــــــالـــة الـــزراعيــــة فـي مصـــــــــر

Volume 45, Issue 6, November 2018, Pages 2127-2139

سعيده متولی إبراهیم محمد; أحمد فؤاد مشهور; عادل عید حسن محفوظ; أنور علی مرسی لبن


القيمـــة المضــــافــة وربحيـــة طـــن خبـــز عبـــر الحلقـــات الإنتاجيـــة بمحــافظـــة الشــــرقيـــــة

Volume 45, Issue 4, July 2018, Pages 1405-1414

بسنت أحمد عبد الرحمن; طاهر محمد حسانين; أحمد فؤاد محمد مشهور; سعيد نبوی السيد


الميــــزة النســـبية لمصــــر فــــي إنتــــاج اللحـــــم واللبــــن مــن الجـــامـــــــــــوس

Volume 44, Issue 6, November 2017, Pages 2325-2334

بـشير السید بهجات; إبراهيم سليمان; محمد جابر عامر; أحمد فؤاد مشهور


دراســــة اقتصـــاديــة للفــــاقـــد فـــى محـصـــول الأرز فــى مــصــــر ومحــافــظــة الـشــــرقــيـــة

Volume 44, Issue 4, July 2017, Pages 1457-1467

هبه عباس رمضان حسونه; أحمد فؤاد محمد مشهور; سهام عبد المولى محمد قنديل; سعيد محمد فؤاد أحمد